Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij respecteren je privacy.
We geven je gegevens nooit door aan andere organisaties.
Zo eenvoudig is dat.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we doen al het mogelijke opdat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij, Rapunzel (F.V.), heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Rapunzel (F.V.), Begijnenstraat 13, 3290 Diest. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of "GDPR").

Persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen en verwerken alleen informatie die je ons zelf geeft door:
  • Een formulier op onze site in te vullen
  • Ons te mailen of te telefoneren
  • Of ons op een andere manier te contacteren

Zo hebben we je e-mailadres en naam, en voor sommige formulieren hebben we meer info nodig.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

In het kort: we gebruiken je data alleen om je te sturen waarom jij hebt gevraagd.

Via onze online formulieren kan je:
  • Een afspraak maken voor therapeutische hulp
  • Informatie aanvragen

Dat zijn dan ook de doelen waarvoor we jouw data gebruiken.

Voor bepaalde werkzaamheden gebruiken we tools van derden, zoals Google Analytics en Mailblue. Dit zijn geen 'derde ontvangers' maar verwerkers.

We verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doorgifte aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

We gebruiken de informatie alleen intern.

Bescherming van gegevens

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens.

Uiteraard mag je ons ook gewoon even mailen of bellen als je een vraag hebt over dit privacybeleid.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Wil je een beroep doen op een van bovenstaande rechten? Laat het ons gewoon even weten.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.cookiesandyou.com.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Indien je onze website bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Rapunzelvzw herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Rapunzelvzw geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Je hebt het recht een klacht in te dienen over ons privacybeleid

We proberen 100% correct de wet na te leven in ons privacy- en cookiebeleid.
Heb je toch een klacht? Laat ons dat zeker weten via info@therapiecentrumrapunzel.be of 0474 79 74 51.

Je hebt ook het recht om dat te melden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je vindt ze hier: www.privacycommission.be.
Of hier: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving.

Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.