Psychotherapeutische groepspraktijk in Diest

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin en voor volwassenen, koppels en families

Visie

In Rapunzel gaan we ervan uit dat klachten, problemen, spanningen en conflicten beter begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context (gezin, familie, school, werk...) waarbinnen mensen leven.
Hoe mensen denken, hoe ze zich voelen en gedragen, welke dromen en verwachtingen maar ook welke angsten en onzekerheden ze kennen, heeft niet enkel te maken met wie mensen zijn, maar ook met de omgeving waarin ze leven.

Vanuit een contextgerichte visie besteden we veel zorg en aandacht aan de wisselwerking en aan de relaties met belangrijke anderen rondom ons.

We gaan ervan uit dat mensen uit de omgeving van het kind, de jongere of volwassene die het moeilijk heeft veel kunnen bijdragen om de klachten beter te begrijpen, alsook in het herstel. We gaan op zoek naar bronnen in het verleden om nieuwe keuzes te kunnen maken voor de toekomst

 

Het sprookje van Rapunzel staat symbool voor de ervaring, de beleving van vast te zitten in problemen of zorgen en tevens voor de kracht om jezelf uit een moeilijke situatie te kunnen bevrijden.

Maak een afspraak

Waarom therapie of begeleiding?

Iedere persoon, ieder koppel en ieder gezin kent wel eens een moeilijke periode: we voelen ons prikkelbaar of onzeker, stress op het werk geeft extra last, als koppel vinden we elkaar niet meer, de kinderen luisteren niet en vragen constant veel aandacht, pubers zijn opstandig en eisen steeds meer ruimte, zorg voor ouder wordende ouders vraagt veel van onze energie...

Meestal vinden mensen, ouders en kinderen, koppels samen een oplossing voor deze spanningen of moeilijkheden. Er worden nieuwe keuzes gemaakt, we maken betere afspraken, leren dat we sommige dingen moeten loslaten of juist meer op onze strepen staan.

Maar soms krijg je het gevoel er alleen niet meer uit te geraken, dat praten over de problemen niet meer lukt en alles lijkt vast te lopen. Je maakt je meer en meer zorgen over wat er nu juist aan de hand is, je wordt onzeker over de toekomst en raakt samen mogelijk meer en meer in conflict. Er is al veel geprobeerd, maar niets lijkt te helpen.

In gesprek gaan met een therapeut kan helpen om een ander zicht te krijgen op de moeilijkheden en de positieve krachten weer vrij te maken. We brengen samen in kaart waar ieder zich zorgen over maakt en wat de moeilijkheden voor iedereen betekenen, we gaan op zoek naar andere manieren om de problemen en spanningen te hanteren, we helpen jullie om terug met elkaar in gesprek te gaan, we gaan op zoek naar een nieuw evenwicht in je leven.