Medisch-psychiatrische opvolging niet gegarandeerd momenteel

Voor de nieuwe aanvragen kunnen wij op dit moment niet garanderen
dat er aansluitend bij het therapeutisch traject ook medisch-psychiatrische opvolging mogelijk is.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Ons centrum biedt ondersteuning, begeleiding en therapie bij o.a.:

 • gedragsproblemen: druk en chaotisch gedrag, pesten, agressie etc.
 • emotionele problemen: slaapstoornissen, angst, verdriet en depressie, etc.
 • ontwikkelingsproblemen: ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, etc.
 • opvoedingsproblemen: niet luisteren, zoeken naar aanpak die afgestemd is op het kind/de jongere
 • gezinsproblemen: conflicten tussen ouder en kind of tussen de kinderen onderling
 • schoolmoeilijkheden: pesten, hoogbegaafdheid, faalangst, geen aansluiting bij leeftijdsgenoten etc.
 • hechtingsproblemen
 • echtscheidingsproblemen
 • rouw
 • traumaverwerking
 • etc.

In samenspraak met het gezin gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod van therapie of begeleiding. Individuele therapie en gezinstherapie gaan steeds hand in hand.

 • Gezinstherapie voor gezinnen met jonge kinderen en adolescenten
 • Pedagogische ondersteuning en ouderbegeleiding
 • Individuele begeleiding van kinderen
 • Individuele therapie voor adolescenten en jongvolwassenen
 • Kinderpsychiatrische consultaties in functie van de therapie
 • Occasioneel doet het centrum ook ondersteunende therapieën zoals relaxatie, autogene training, EMDR, hartcoherentie ...

Maak een afspraak